2080 yılında bütün dedelerin inovatif olacağını öngören bir karikatür.