-Üçyüzbin tane dilek hakkınız var.

+Açık kaynaktı kodları değiştirip *forkladım.

 

(forklamak git versiyonlama sisteminde ana kodun bir kopyasını almak demek. Bir nevi “oo repository , alırım bi dal” hadisesi )