At avrat silah

-Araba sevgili para

-On numara oldu!