Bazen gördükleriniz nereden baktığınıza bağlıdır, güldürürken düşündürelim bu sefer de 🙂