Düşünmenin gücüyle zincirlerini kıran bir zaat-ı muhterem.