Modern dünyada işçi işveren ya da millet hükümet ilişkisine atıfta bulunulmuş.