-İkimci dönem zayıflarını kurtaramazsan facebook hesabını kapatırım bak!

+Ama baba yaa!

-Sus!