Luke, i am your father a yapılan ince bir gönderme. Father baba , farmer çiftçi bu arada.