-Ejderhalar ejderhalar götü boklu ejdarhalar..Mantık elimin kiridir mantık görecedir..Mantıkla mantı arasındaki fark yoğurttan ibarettir!

+İmdaatt!