-Girelim abi Suriye’ye darma duman edelim..

+Türk ordusunun gücünü gösterelim.

*Savaşıp günlerini gösterelim.

**Fakir nüfus azalır hem.

***Oğlum?!