-İkimci dönem zayıflarını kurtaramazsan facebook hesabını kapatırım bak! +Ama baba yaa! -Sus!