-Lan bunlar hep senin saçın! +Bulaşık da senin be moruk !