-Ferhat diye bir herife kız ismiyle yazıyorum,maymun ettim adamı,ne desem yapıyo ! +Dağı deldirsene !