-Davuk eti çok sağlukludur.

+mmm inek eti pek leziz!