Birleşik Metal-İş Sendikası Mart 2019 dönem raporu’na före açlık sınırı asgari ücreti geçmiş.