-Ki bağlacı ayrı yazılır

herkez değil herkes

dahi anlamına gelen de ve da ayrı yazılır