-Ben bişeyler söyledim

+Gizlice dinledim

*Olayın sadece işime gelen kısmını gördüm